Công ty thép Tổng Hợp đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001 : 2008, nhằm mục đích cung cấp sản phẩm thép có chất lượng cao, ổn định thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và tuân theo các tiêu chuẩn Quốc Gia và Quốc Tế.

Với các quy trình thử nghiệm kiểm tra chặt chẽ và phòng thí nghiệm hiện đại đảm bảo sản phẩm tuân thủ chất lượng khi xuất xưởng

iso 9001:2008